Важливим напрямом економічної політики є забезпечення сталого еколого-економічного розвитку, стратегія якого повинна передбачати використання комплексу ефективних підходів, інструментів, важелів та механізмів, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності економіки, забезпечать її еколого-економічне зростання та раціональне природокористування. Однак досі належним чином не розроблено показників, які б повною мірою відображали взаємодію економіки та навколишнього природного середовища. Для розв'язання цієї проблеми необхідно на підприємствах налагодити систему бухгалтерського обліку з урахуванням екологічної складової.

Мета викладання – формування системи компетентностей як цілісної системи знань, умінь, навичок і цінностей з теорії та практики ведення обліку та складання звітності суб’єктів господарювання.

Завдання вивчення дисципліни:

- отримання цілісного уявлення про порядок ведення обліку та складання звітності суб’єктів господарювання;

- вивчення методів ведення обліку та складання звітності суб’єктів господарювання на підставі використання національних стандартів;

- набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації у сфері охорони довкілля .