Горбачевський І.Я. є автором робочої навчальної програми з цієї дисципліни

Навчальна дисципліна «Поводження з відходами підприємства» викладається з метою формування у майбутніх фахівців: умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління діями, спрямованими на запобігання утворенню відходів галузевих підприємств, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.