БІОМЕТРІЯ (біологічна статистика) – це наука про статистичний аналіз масових явищ у біологічних об’єктах, яка є розділом біології, суть якого полягає у плануванні спостереження і статистичному опрацюванні отриманих результатів.

BIOMETRY (biological statistics) is the science of statistical analysis of mass phenomena in biological objects, which is a section of biology, the essence of which is to plan the observation and statistical processing of the results obtained.