Дисципліна «Біологія лісових птахів і звірів » є однією з найважливіших для фахової підготовки студентів. Вивчення дисципліни забезпечує студентів знаннями, які будуть в подальшому застосовуватися ними на практиці, зокрема у заповідниках, національних природних парках, заказниках, мисливських господарствах тощо. Студенти отримують теоретичну базу стосовно біології основних видів птахів та звірів, мисливської фауни, особливостей проведення обліків тварин, мічення, переселення тощо.

Предмет дисципліни. Біологічні особливості основних лісових видів птахів та звірів.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань про орніто- і теріофауну, теоретична підготовка для встановлення і вирішення природоохоронних та мисливськогосподарських проблем.

Проектовані результати навчання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати видовий склад птахів та звірів і сучасний стан фауни України; особливості біології та екології тварин; загальні закономірності та фізіологічні основи поведінки тварин; фактори, що прямо і опосередковано впливають на розмноження, міграції, сплячку тварин.

-        уміти планувати і здійснювати лісогосподарську діяльність без заподіяння шкоди птахам та звірам; управляти поведінкою тварин в процесі професійної діяльності з метою охорони насаджень; впроваджувати заходи з охорони та збагачення місцевої фауни.

-        бути здатним застосовувати отриманні знання в межах об’єктів природо-заповідного фонду, мисливських господарствах, вольєрних господарствах, розплідниках тощо.