Екологічна статистика - це вибіркова навчальна дисципліна, яка вивчає питання збирання. опрацювання та аналізу еколого-статистичної інформації. Предмет її вивчення - є стан природного довкілля.