Мета дисципліни - навчити майбутніх фахівців аналізувати виробничий процес, розробляти раціональні конструкції маніпуляторів для виконання допоміжних операцій щодо обслуговування основного технологічного устаткування та транспортно-складської системи.