Розглядаються дереворізальні інструменти, як об’єкт підготовлення до роботи. Подано короткий опис та характеристику сучасного обладнання та робочих інструментів для підготовлення дереворізальних інструментів до роботи. Викладено технологію підготовлення до роботи основних видів дереворізальних інструментів (пилок, ножів, фрез, свердел та ін.). Наве­дено порядок установлення інструментів на обладнання та правила їх експлуатації. Наведено методи та описано обладнання для підвищення періоду стій­кості зубців пилок. Розглянуто  питання організації підготовлення інструментів до роботи, правила безпеки праці та засоби охорони довкілля.