Інтенсивний розвиток України з іншими країнами світу у багатьох сферах життя, налагодження ділових контактів з іноземними підприємцями  вимагає високого рівня володіння іноземною мовою на всіх рівнях освіти. Це обумовлено інтернаціоналізацією суспільства, розвитком співпраці із зарубіжними партнерами, розширенням сфери наукового та фахового дискурсу у сучасній комунікації.

           Запропонований курс охоплює види діяльності, які відтворюють реальний світ сучасної ділової сфери та передбачає вивчення культури  німецькомовного спілкування (усного та писемного) у сфері ділових відносин на основі розвитку комунікативної, соціокультурної та прагматичної компетенцій.