Дисципліна "Дендрометрія" передбачає опанування студентами способами лісових вимірювань.