Метою є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування комплексу знань, умінь і навичок з теорії та конструкції мехатронних системи автрмобілів, тракторів, дорожньо-будівельних та лісових машин. 

Завданням дисципліни є якісна підготовка бакалавра, набуття ним професійних компетентностей та кругозору, а також умінь застосувати отримані теоретичні та практичні знання у фаховій діяльності.