В курсі розглядаються основні задачі машинного навчання: класифікації, регресії, кластеризації, зниження розмірності. Вивчаються методи їх розв’язання. Акцент робиться на розумінні математичних основ, взаємозв’язків, переваг і недоліків розглядуваних методів, а також їх практичній реалізації і застосуванні при вирішенні реальних завдань.