Дисципліна знайомить студента із виникаючим напрямом сучасної теорії економіки природокористування – економіка послуг екосистем. Це міждисциплінарна наука, яка познайомить студента з генезисом поглядів на екосистемі послуги, підходами до їх ідентифікації, класифікації та оцінювання, обмеженнями існуючих підходів і методів, а також напрямами їх удосконалення. Отримані знання слугуватимуть надійним підґрунтям для прийняття рішень у сфері природокористування з урахуванням цінності та обмеженості природного капіталу.

Дисципліна знайомить студента з сучасними парадигмами моделювання еколого-економічних систем з урахуванням їхньої складності та невизначеності. Ця дисципліна познайомить студента з генезисом поглядів на еколого-економічні системи (ЕЕС), зокрема з концепцією соціальних екологічних систем, підходами до їх ідентифікації, структурування і моделювання. Отримані знання слугуватимуть надійним підґрунтям для прийняття рішень у сфері природокористування з урахуванням цінності та обмеженості природного капіталу.